@

I slægtsrammen med de to søskendepar og deres forfædre inkl. oldefor-ældrene fra Vester Balleby og Krabbesmark vises der, med grå markeringer hvordan det ene søskendepar... Kristian og Marie Jensen var oldebørn til tidligere nævnte Marianne Breinholt og Niels Christian Lund, medens det andet søskendepar Jens Christian Agger og Agnes Møller var oldebørn til Christen Møller og Anne Kirstine Breinholt.


De to oldemødre er iøvrigt også søskende og ved et nærmere studie er der da også umiddelbart fundet andre bemærkelsesværdige detaljer, dem vil vi komme tilbage til ved gennemgangen af de skiftende familiegrupper i Lundslægten.


Lad os derfor forlade “Man er vel hardbo...” med de bedste anbefalinger til at studere det. Om ikke andet så kan værket lånes på biblioteket.