Sine var godt nok født i Højbjerg nordøst for Kjellerup, men det sted har nok været midlertidigt, sådan som hendes far nu engang har kunnet få arbejde der på egnen. Begge forældrene kom fra Randersegnen og hver deres landsogn. Han Kresten fra Bjerregrav og hun Mette fra Kousted.


Mettes far var rokkedrejer, vides det fra en folketælling i 1870, og han hørte dermed skønsmæssigt til landhåndværkerklassen sådan som Krestens far muligvis også har gjort det. Han kan ses på et billede fra en udflugt med bus, og klientellet der ligner mere håndværksfolk end bønder! Dog har de eller deres familie i begge tilfælde nok også drevet noget landbrug, sådan som man også har gjort det i Sørens familie!

Randers Nordvestegn

Bjerregrav Kirke 1910

Kousted og Bjerregrav

Kousted Kirke 1907

Kresten Nielsen

Mette Marie Jakobsen

(ikke i slægt med Sørens Jakobsen familie)

Bus udflugt med Kousted og Bjerregrav folk.

Manden med det blå kryds er Krestens far Niels Christian Nielsen

Antageligt Mettes barndomshjem i Kousted

Mette og Krestens- og dermed også Sines kendte familie

Krestens barndomshjem i Bjerregrav

@

JacobAnna    GeorgAnna    PeterApolonia    GallusBarbera   NicolausAnna   Kriegbaum

JohanGeorg