Hauge var en af de første platforme ud af Alheden for bedstefar Søren Eriks gren af kartoffeltyskeranerne, for oldefar Andreas kom direkte ude fra Kartoffeltyskerland! Han var vokset op på Thorning Vestermark / Knudstrup mark. Herude, lige ved hjørnet af Ulvedal Plantage, havde faren Jacob Johansen som anden generation på en øde hedegård givet slægten et nyt skub fremad ved at bygge et nyt moderne stuehus som vist, til den gård som far Jacob havde bygget… og så var han formentlig også døbt af Steen Steensen Blicher.


Jacob Johansens dåb den 23. maj 1925 indikerer sandsynligheden for, at det har været selveste Steen Steensen Blicher der har stået for ceremonien, eftersom præstens afsked med sognet først fandt sted den 16. oktober samme år... hvorefter han, Blicher fortsatte sit kald i det mere lukrative østejyske sogn Spentrup ved Randers.


Officielt var navnet Jacob Johansen, men ifølge oldebarnet og min morbror Henry Wendel Jakobsen blev Jacob og hans børn mest kaldt Wendel efter farfaren Johan Wendel Bräuner, og familien er muligvis også  blevet kaldt Breuner! Overleveringerne har været fremme med, at mellemnavnet Wendel ikke var så populært dengang, da det også var blevet et øgenavn for børnene, der noget nedsættende blevet kaldt wendelungerne "æ wænælung'æ", fordi der var så mange af dem! Dettte vides ikke bestemt, men almindeligt var det ihvertfald at bruge øgenavne. Ellers vil jeg da mene. at fire børn næppe har kunnet være tilstrækkeligt for ovennnævnte begrundelse for øgenavnet “wendelungerne”, så i givet fald har det nok mere referetret til far Jacobs egen opvækst som nummer 5 af 9 søskende!


Paret fik kun godt syv år sammen før Nicoline døde og efterlod de fire børn mellem 6 og 1 år gamle. Det var et hårdt slag for familien og Jacob ventede heller ikke længe med at finde en kvinde der kunne hjælpe med at passe børnene. Hende fandt han syg og hjælpeløs på Knudstrup fattiggård... og det var heldigt for ungerne, for hun var rigtig god ved dem, medens Jacob var en meget streng far.

Jacob giftede sig hurtigt med sin husbestyrerinden der også var en kusine som hed Anna Cathrine Breuner. Hun fik aldrig selv børn menblev elsket som en mor af alle Nicolines børn.


Som sine forfædre var Jacob Johansen en alsidig mand, og ifølge hans barnebarn Sørine Jacobsen er det ham som byggede stuehuset på Thorning Vestermark i slutningen af 1800tallet.


Jacob Johansens far hed Johan Wendel Breuner og farfaren havde heddet Johan Jacob Breuner. Som resultat af mange kartoffeltyskeres bevidste bestræbelser på fordanskning var han på én gang både blevet "dansk" og opkaldt efter såvel sin tyske far som bedstefar. Men han blev kaldt Wendel! Og så havde han en fætter der voksede op i Ulvedal på den anden side af plantagen. Denne fætter var ordret opkaldt efter deres fælles tyske stamfar Johan Georg Breuner. Det er fætteren, hvis kontrafej der vises her.

1834 Thorning Vestermark og Hærvej

Den første stald og lade (som Langborggård i Kølvrå!)

1889 på 2014 Bødkersmindevej 8

Det røde stuehus på Knudstrup/Thorning Vestermark

@


Nicoline Nielsdatter, Andreas mor stammede fra Christianshede i Bording, hvor der også tidligt var en del kartoffeltyskere, men hun er tilsyneladende af danske forældre.

Ved lejlighed kunne jeg tænke mig at finde mere om hende.

JacobAnna    GeorgAnna    PeterApolonia    GallusBarbera   NicolausAnna   Kriegbaum

JohanGeorg