Jakob Nikolaj Jakobsen


I 1902 rejste min bedstefars ældste bror Jakob Nikolaj til Amerika, sådan som rigtig mange europæere gjorde omkring århundredskiftet.

Der er lavet et selvstændigt blad om Jakobs historie på linket:

JakobNikolaj

Michael var arbejdsmand og ses her (med seler uden skovl) med sit sjak i en tørveudgravning.

Efter 16 års ægteskab, 10 børnefødsler og 39 år gammel dør Anne Marie og familien efterlades i et chok og en sorg som Sørine har beskrevet både autentisk og hjerteskærende.

De største børn var allerede ude og tjene på gårde i omegnen og Andreas stod alene tilbage med de mindste, som han nu fik den ældste søster Maren til at komme hjem for at tage sig af, medens han fik de mellemst anbragt ude i familien. Det var ved den lejlighed at bedstefar Søren Erik kom til sine morforældre i Hauge.


To år senere giftede Andreas sig igen. Han havde mødt kvinden og antageligt også enken Anna Emma Larsen som havde to halvstore drenge Axel og Rasmus. Straks overtog hun styringen af husholdningen på husmandsstedet, og det var ikke umiddelbart noget der skabte glæde i søskendeflokken, for der opstod straks jalousi blandt børnene. Anna Emmas børn fik således smør på brødet medens salig Ane Maries børn fik de tørre humpler, som det hed sig i det gamle bagland. Hvad der er rigtigt skal man nok også lige spørge Axel og Rasmus om. De har næppe heller haft en dans på roser.

Andreas 23 år.

Anna Emma 37 år

Anne Marie i 22 år.

Andreas 43 år

Andreas familie


ANDREAS OG ANE MARIES BØRN

Maren Jakobsen

Maren, den ældste søster overtog i vid udstrækning sin mors forældrerolle da hun Anne Marie døde.

Der er lavet et selvstændigt blad om Marens historie på linket:

Maren

Line Kathrine Jakobsen

Line døde ung, 15 år gammel. Hun havde været “mærkelig”, men ingen har mig bekendt givet et bud på hvad og hvordan!

Søren Erik Jakobsen

Søren kom til at bo hos sine morforældre som 10 årig da moren døde. Dette var naturligvis en stor omvæltning, men omend en mindre... så var det også en omvæltning for Søren dengang hans ældste bror emigrerede til Amerika. Fra da af overtog han storebrorrollen for de øvrige søskende af Ane Maries kuld.

I den mere håndfaste afdeling betød det at han ofte måtte rede de mindre brødre Kristian Theodor og Niels Otto når de havde rodet sig ud i klammeri og slagsmål.

Der er lavet et selvstændigt blad om Søren Erik historie på linket:

SørenErik

Marie Petra Jakobsen og Andrea Jakobsen

Marie og Andrea drog til Amerika som storebror Jakob.

Det rygtedes, at Marie  fik en datter og det viste familiebillede med bil og tekst her skulle være fra- og om hende.

Jakob Nikolajs barnebarn Jackie fortæller: She married and I don't know if she had children  she died young and The family didn't have much contact with her.

Der er lavet et selvstændigt blad om Marie og Andreas historie på linket:

MariePetraAndrea

Sørine Krestine Jakobsen

Sørine giftede sig med slagter Madsen og levede i Horsens.

Hun skrev en spændende selvbiografisk beretning om sin barndom  i Funder og omegn som kan downloades og læses i sin originale udgave her: "Til mine børn

Kristian Theodor Jakobsen

Kristian var den nærmeste lillebror til Søren. Han var 5 år da moren døde og var blevet hos faren men kom også på korte ophold hos morforældrene i Hauge hvor han nød tilværelsen sammen med Søren som han var meget glad for. Det var blandt andet de to som havde fanget et par små ål ude i Hauge Sø, hvorefter de om aftenen havde sneget sig ind i sovekammeret og puttet dem i Søren Eriksens natpotte, med det resultat, at den gamle havde fået et mindre chok, da han om morgenen ville tømme nattens resultater ud på møddingen, og troede at han havde fået indvoldsorm. I min indre biograf så jeg dem med fryd som de to slemme drenge Knold og Tot sidde bag møddingen og flække af grin. Efter det jeg har hørt og kender til min familie, så har de dog næppe fået smæk i sidste akt... sådan som originalerne.


Hvordan det i sin tid gik til ved jeg ikke, men Kristian endte tidligt på Sjælland og kom til at tale sjællandsk. Søren var således på et tidspunkt før min tid til Kristians bryllup derovre. Så Kristians børn kom også til at tale sjællandsk, hvilket lød vildt i mine jyske øren. Konen Helga døde allerede i 1946, og jeg har kun kendt Kristian som en lystig ungkarlet farbror der kom til familien i Dalsgaard med den ene “fremmedsprogede” kæreste efter den anden, og hvoraf en enkelt ihvertfald ikke tidligere havde mødt en levende ko! Det blev der grinet af længe efter.

Andrea Jakobsen

Andrea emigrerede til Amerika i 190?.

Jakob Nikolajs barnebarn Jackie fortæller: Stanley is Andrea's Son.  She lived in San Franciso. The family kept contact with her and we visited several time when I was young. I believe they are all dead now?


Stanley var i Danmark omkring 1980 hvor han bla.a. besøgte min moster Bodil. Ellers har jeg ikke hørt om hans besøg, eller hvor han boede i USA.

Ane Bertine Jakobsen

Ane var Ane Maries yngste datter og hun lærte derfor aldrig sin mor at kende, men måtte klare sig med far Andreas, hendes større søskende og stedmoder Emma.

Om hende ved jeg kun at hun boede sammen med sin mand Michael og børnene i en lejlighed i Alderslyst i Silkeborg. Hun var et meget venligt og rart menneske som med mellemrum kom på besøg i Dalsgaard


Reinholt Vendel Jakobsen

Reinholt og Astrid har jeg mødt en enkelt gang hos Sine og Søren i Søndergade.

Ved et tilfælde er jeg siden stødt på Reinholts navn på en webside

Vort Sogns Historie

Åge Kieler Jakobsen

Om Åge Kieler ved jeg ikke andet end hvad der står i nedenstående nekrolog fra en avis. Heraf formoder jeg så, at det omtalte køb af ejendom på Funder Nørhede handler om barndomshjemmet, som altså ikke har været i Elling som avisen skriver, men på Funder Nørhede.

Edith Gudrun Jakobsen

Om Edith ved jeg kun, at hun var født på Funder Nørhede i 1909 og at hun døde i Silkeborg 1976.


Der foreligger ikke meget andet om Sørine. Dog ved jeg at både Anna, Henry og min mor Krista tog på cykelferie hos hende i Horsens mere end en gang, så der har været kontakt i familien. Desuden var der en fra den side der hed Erna (svigerdatter!) tror jeg, som deltog i min mors begravelse!

Ja og så erindrer jeg, at Sørines børn og/eller børnebørn engang i 1980erne tog navnet Wendel til efternavn.

I 1918ca. Kristian og lillebror Niels i anledning af en familiefest må det formodes. En af deres konfirmationer!

1944ca. Kristian og Helga med alle 5 børn.

Hvordan han fik sig organiseret med de fem børn efter Helgas død ved jeg ikke. Men den unge Børge var en hyppig gæst i Dalsgaard i min tid, hvor jeg husker en guldtand der glimtede i hans smil. Siden mødte jeg ham på byggepladserne i Aarhus hvor han var chaufør for en tømmerhandel.

Niels Otto Jakobsen

Niels forblev ungkarl og når Søren var syg trådte han ofte til som husbondafløser i Dalsgaard. I sine unge dage ser det ud til, at han som Kristian drog ud i verden og at han havde en periode på landbrugsskole på Fyn! Niels kom bare hjem igen og holdt primært til i Silkeborg.


Niels skrev ofte til familien først på Almtoft Mark og siden på Dalsgaard Mark, og Sine svarede. Det var først og fremmest postkort og korte beskedder... lidt som vor tids SMSer.

Gætter på at Niels gik på en sjællandsk  landbrugsskole ca. op til 1. verdenskrig.

Han vendte dog tilbage til Jylland og boede det meste af sit liv i Silkeborg. Her ca. 1950!


ANDREAS OG ANNA EMMAS BØRN

Det har været karakteristisk, at Andreas børn i de to kuld holdt sig til hinanden hver for sig, og da jeg er efterkommer af Ane Marie ved jeg så at sige ingenting om Anna Emmas efterkommere.

Af omtalen her kan jeg forstå, at Reinholt har overtaget sin egen gård på Funder Mark i 1945.

Deraf formoder jeg, at han nok har passet husmandsstedet Funder Nørhede siden Andreas tid og frem hertil, og har så samtidig skiftet med lillebroren Åge Kieler.

@

G4_12-13of_Andreas_Annemarie_files/Jakob%20Nikolaj.pdf

JacobAnna    GeorgAnna    PeterApolonia    GallusBarbera   NicolausAnna   Kriegbaum