...situationsplan... 


...byrådet har indtil videre indtaget den alt dominerende rolle i forhold til ændringer i Risskov Strandpark...

VIRTUELT INFORMATIONSMØDE

@

Ja, det er der mange der har forsøgt at få at vide, men her har kommunen nægtet enhver kommunikation… det er bare politisk fnidder græder rådmanden! Vel er det da ej. Sagen lugter langt væk af dårlig politisk håndværk og inkompetance og en dækken og holden hånden over hinanden i et mærkværdigt magtspil, hvor et uskønt broderskab mellem Socialdemokratiet og Venstre, teer sig som var de Hels Angeles og Bandidos der af uransagelige grunde er blevet enige om fælles rygmærker.


Ingen ved hvad der er sket, eller hvem der har kludret, for man har også afvist en uvildig undersøgelse! Med det resultat, at det halve af Risskov nu går rundt og gætter og gætter… og der er det så mit gæt, at den socialdemokratiske ledelse i sin tid lod det bevaringsværdige hus og parcel ryge med ind i den pulje af matrikler som skulle håndteres af det nye halvoffentlige konsortie der skulle stå for den videre planlægning af Bindesbøllbyen. Måske skete det i en fejlagtig underforståelse af at huset stadig bevarede sin status som offentlig ejendom, eller hvad?


Senere er der så kommet en ny ledelse til på  området, med Venstre i spidsen, og som en tyv om natten, stod denne venstreledelse pludselig og aldeles uventet bag et nyt lokalplanforslag for en enkelt parcel af hele Bindesbøllbyen som nu, ud af det blå, var privatejet af to familier i bolignød! Helt ok. for mig, går den så går den… de har ikke gjort andet end hvad de har fået lov til! Undskyld, glemte jeg lige at nævne at blækket på den gældende, korrekt gennemførte og vedtagne, lokalplan knap er tørt endnu!


Kommunen er selvfølgelig den ansvarlige for hele miseren, og magistraten har derfor et stort forklaringproblem som den uklædeligt vægrer sig ved at imødekomme. Hvad ligner det, at stille med et virtuelt informationsmøde omhandlende teknikken omkring et par byggerier som knap nok har interesseret offentligheden endnu... man er simpelt hen ikke fremme ved den problematik endnu. Af debatten fremgår det jo tydeligt at det man er optaget af er, om der overhovedet bør bygges på dette sted, og i givet fald, om det så er acceptabelt, at det sker som privat byggeri i en offentlig park o.s.v.Tillad mig at appellere til Byrådet om at trække lokalplanforslaget tilbage med den hensigt, at begynde forfra. Først med noget oprydning og derefter med en regulær planudvikling baseret på folkelig deltagelse og med målet, at skabe bedst mulige rekreative forhold for Aarhus og Risskovs borgere, og herunder ikke mindst for de mange tusinde nye borgere man forventer i forbindelse med færdiggørelsen af den nye Bindesbøllby.


Denne øvelse har undertegnede tænkt en del over, og i sagens anledning vil jeg gerne stille resultaterne til rådighed for en mere retskaffen proces. Tankerne er i forvejen sendt til kommunens bebudede høringsproces, men både de og notaterne kan også ses webadressen... http://www.larsjorgen.dk/strandparken/intro.htmlMed venlig hilsen


Lars Jørgen Jakobsen.

NB.: Tillad mig endvidere at gentage at:


Der kan muligvis bygges nyt i parken, men det må så fra første færd ske i et nært samarbejde med faglige specialister som kommunens eget Kultur-miljøråd samt Stadsarkitekten m.fl. og, aldrig at forglemme, med offentlig-heden på banen. Under de rette omstændigheder bør det således ikke udelukkes, at Strandhuset evt. kan indrettes som et fælleshus med åbne faciliteter for parkens brugere… eventuelt tilføjet et diskret mindre pavillonbyggeri med servering i mindre stil.
Protest mod Virtuelt Informationsmøde den 5. maj 2020


RISSKOV STRANDPARKTil Aarhus Kommune ved Aarhus Byråd!


Protest vedrørende: Lokalplanforslag 1113, Rolighedsvej 16A

og indkaldte virtuelt informationsmøde 5. maj 2020  kl.17.00 -18.00Sjældent oplever man i Danmark at en offentlig politisk myndighed sjofler sin egen befolkning som Aarhus Kommune har gjort og gør i denne sag, hvor en meget stor del af lokalbefolkningen da også har sat foden ned og sagt “her til og ikke længere”… og da slet ikke uden en folkelig deltagelse i planlægningsprocessen!


Og hvad sker der så? Kommunen afblæser, i ly af de for tiden herskende coronaproblemer, et i forvejen uendelig sparsomt arrangement af en høringsproces. I stedet har man opfundet et virtuelt informationsmøde på en time, inklusive de sidste ti minutter afsat til folkelige deltagelse i form af tweets eller hvad det nu hedder!

Halo! I hvilken bananrepublik er det vi befinder os?


Den samlede planlægning, som nu foreløbig må antages at have kostet mere end et helt årsværk af kommunens tekniske administration, med samt en uendelig række af folkelige protester, følger man lige op med ti minutter… demokratisk deltagelse! Det kan man da ikke mene! Nej, det kan man ikke… og det tror jeg helt sikkert heller ikke de gør.


Det man gør er, at give et holdkæftbolche medens man forsøger at feje et bjerg af en elendig håndtering af nogle af de ejendomstransaktioner der i sin tid var nødvendige for at kunne komme igang med omdannelsen af det tidligere Statshospital til en ny boligby… Bindesbøllbyen i, ind under et gulvtæppe.


Undskyld mig, men det ligger altså og roder og buler synligt for enhver, men uden at man reelt kan se hvad… og tilbage, med håret i postkassen, står nu Risskovs befolkning med et af de meget få, arkitektoniske klenodier der er tilbage i bydelen. I mere end mands minde, det vil sige i hele sin levetid, har Hack Kampmanns hus været offentlig ejendom… men er nu pludselig sprungen ud af skabet som en privat ejendom! Ja men hov, hvordan er det nu lige gået til?

Og så lige en hovsa kommentar:

den 5. maj


Undertegnede finder ikke tiden inde til at diskutere detaljerede byggeplaner så længe der ikke har fundet en folkelig proces sted vedrørende de overordnede planpræmisser for byggeri på stedet overhovedet.


Med kommunens mærkværdige, og i mine øjne utilstedelige måde at håndtere denne lokalplansag på, ser det jo desværre ud til, at en sådan diskusion alligevel vil finde sted… og så altså uden min deltagelse.


Uanset mit fravær i denne debat, så synes jeg da, at deltagerne bør se på byggeriets bombastiske højder i forhold til Rolighedsvej, hvorfra man hidtil har haft en rimelig transparens frem og tilbage i forhold til havet/bugten.


Med venlig hilsen

Lars Jørgen Jakobsen