...det er nævnt, at byrådet begår et kulturhistorisk svigt,

men det kan stadig undgås..!

STRANDHUSET

xxx   yyy   zzz

@

@


Et af de helt store anker mod det planlagte byggeri er, at der følger en lydmur med, såvel ved tilbygningen til Strandhuset som ved det nye nabohus.


På denne vis bliver Risskov og Rolighedsvej berøvet et væsentlig kig til såvel

hus som hav.


Et kig der er en væsentlig del af Risskovs image som kystnært område går tabt ved en kommunal godkendelse af den ansøgte lokalplan nr. 1113


Strandhuset, der som bekendt er tegnet af Aarhus store arkitekt Hack Kampmann, blev bygget som tjenestebolig til hospitalet i 1908.


Personligt er jeg fortørnet på det eksisterende byrådsflertal, der uvist af hvilken grund vil foretage massakre på denne retteligt offentlige ejendom!!!

Der arbejdes vedvarende med at supplere stoffet, og skulle du ligge inde med en kommentar, anekdote eller et billede! Så kom endelig frem og...

...klik på @ og send...

 

Læs eventuelt John Ebbestrup Hansens artikel i JP Aarhus fra 22.02.20 her:


Byrådet begår et kulturhistorisk svigt

Strandhuset lige efter sin seneste restaurering i 2010

Strandhuset mod gårdsiden og med udhuset ser noget trist ud, men sådan kommer et tomt hus lynhurtigt til at se ud. Et hus skal beboes og bruges, og der mangler helt klart nogle mennesker. Man kan godt få den mistanke, at de skiftende ejere har spekuleret i at lade stedet miste sin glans, for så i sidste ende nemmere, at kunne kassere det!


Men ok. der er da forsøgt at give huset liv igen med det foreliggende lokalplanforslag, blot ligner tilbyggeriet langs banen en katastrofe af en Berlinmur. Et eventuelt byggeri på stedet bør derfor gennemføres efter en sammenlignelig strategi, som bliver anvendt ved kirkerestaureringer hvor der generelt er lovpligtige forskrifter med indover, samt tilsyn og rådgivning fra en kongelig bygningsinspektør eller lignende.


Indtil der findes en endelig løsning kunne huset tages i brug. Der vil helt sikkert ikke være problemer med at leje huset ud som bofællesskab for ca. fire  unge. Sådan som huset også har været brugt senest.


Strøtanker


Det vil være fint, og muligvis det bedste, om huset kunne bruges som servisering af parken generelt. Men det bør dog ikke være udelukket at bygge om, eller at føje nyt byggeri til, på stedet! Det kommer i høj grad an på den rette fortolkning af opgaven og stedet.


Det helt afgørende problem ved lokalplanforslaget er, at det giver plads til private boliger, hvilket må findes helt uacceptabelt i en offentlig park, hvor det næsten uundgåeligt vil få et konfliktfremmende ghetto præg.


I givet fald fordres der et byggeri på stedet, der kan understøtte- og/eller direkte selv kan bidrage til fremme af parkens overordnede formål, som de endeligt måtte blive formuleret. Skulle der således opstå et initiativ... privat eller offentligt, der ser ud til, på en gang at kunne imødekomme de angivne krav til husets bevaring som til tilfredsstillelse af almenvellets behov, bør det kunne indgå i de samlede overvejelser for Strandparken.Strandhuset, der som de fleste bekendt er tegnet af Aarhus store arkitekt Hack Kampmann, blev bygget som tjenestebolig til hospitalet i 1908.


Det er et gæt, at ledvogterhuset er bygget omkring 1877 samtidig med at banen blev indviet.


Begge huse er en gave til nutidens Risskov, og de udgør sammen og hver for sig væsentlige og unikke eksempler på dansk arkitektur og bygningskultur i forbindelse med institutionsopbygning omkring århundredskiftet 1800/1900


Begge huse ses her på et foto fra et tidspunkt mellem 1946 og 1969.

Længe fungerede parken også som køkkenhave til hospitalet, og bemærk alleen fra broen og ned mod vandet.


Se evt. også Ledvogterhus