...Bindesbøll Byen er den absolut største nabo med op til 1200 nye boliger på vej i- og omkring de gamle statsinstitutioner...

NABOLAGET

@

@

Der arbejdes vedvarende med at supplere stoffet, og skulle du ligge inde med en kommentar, anekdote eller et billede! Så kom endelig frem og...

...klik på @ og send...
En god begrundelse fra Bindesbøll Byen for at


GØRE STRANDPARKEN I RISSKOV TIL EN FOLKEPARK