Efter lang tids venten er de gamle DSB-tog endelig blevet afløst af

de nye  letbane-tog, der nu passerer direkte forbi Strandparken

to gange i timen hver vej.


På sigt, når Bindesbøll Byen er kommet op at stå... lad os gætte, måske engang nær 2025, da vil der også blive oprettet en holdeplads, antageligt i skøn samordning med Gallohaven på den anden side af sporet!


Det er en glædelig udvikling for de lokale beboere og deres gæster, og som i en symbiose vil park og tog hermed også kunne gøre stranden, der jo giver navn til parken, til den lettest tilgængelige bademulighed for de svagest gående borgere i Aarhus Midtby og omegn.


Strandparken rummer også store potentialer for befolkningen uden for Risskov.


...med et stoppested mellem Gallohaven og Strandparken vil parken og offentligheden blive knyttet tættere sammen...

LETBANEN

xxx   yyy   zzz

@

Herover ses Strandhuset fra et togvindue!

Den udsigt ønskes bevaret.

@

Der arbejdes vedvarende med at supplere stoffet, og skulle du ligge inde med en kommentar, anekdote eller et billede! Så kom endelig frem og...

...klik på @ og send...