Nu med bom og blinklys og uden en højbro overgang.


Jo, huset var et ledvogterhus, formentlig bygget i 1878 eller senere, efter at overlæge Harald Selmer havde kæmpet en kamp for en bevogtet overgang for de af hospitalets patienter der ikke kunne klare højbroen over den nye jernbane der, allerede dengang som nu, delte Risskov i to. Ved siden af højbroen blevet lavet en smal overgang til forgængere.


Ledvogterhuset er gennem tiden blevet godt og nænsomt vedligeholdt så både hus og have nu matcher med perfekt historisk autencitet til den nye letbane-overskæring etableret i 2020. Huset er nu bygningshistorisk et klenodie.
Som alt andet er heller ikke jernbaneinfrastruktur som det altid har været, men for bare 75 år siden blomstrede livet langs alle landets jernbaner med tjenesteboliger for alle de fast ansatte. De var ansatte som tjenestemænd, hvilket betød at de kun i tilfælde af ulovlig adfærd kunne fyres. Der var simpelthen fokus på, med henblik på at skabe stabilitet, at sikre arbejdskraftens tilstedeværelse i de fleste offentlige aktiviteter som jernbaner, færger, postudbringning, sygehuse... ja næsten hvad som helst. Det gav stabilitet, og stor tryghed for de ansatte.

Imidlertid var det også et meget stift system som ikke egnede sig til det moderne samfund hvor teknologien hele tiden skifter og derfor kræver bedre dynamik og “forandringsparathed” som det bliver kaldt.

Nu er tjenestemandssystemet således voldsomt aftaget, blandtandet med masser af nedlagt offentlig infrastruktur til følge. Hvor der før var togstationer og posthuse er der således kun stoppesteder og private indleverings- og afhentningssteder til pakker! Og brevpost findes knap nok mere, nu hvor folk bruger digitale kommunikationsløsninger etc.

Alt er blevet mere effektivt og i takt med den deraf følgende velstand har alle nu, høj som lav, købt eller lejet deres egne boliger, og livslange ansættelser er en saga blot. Som sikkerhed kan folk nu generelt i stedet regne med statslige (og private) overførselsindtægter i tilfælde af manglende arbejde.


Ledvogterhuset er i dette spil nu også forlængst overgået til privat eje.


...huset her er et ledvogterhus, men egentlig er det vel først nu med letbanen der er et led at vogte! Og det foregår fuldautomatisk.

LEDVOGTERHUSET

@

xxx   yyy   zzz

@