...ham selv og byrådet... 


...byrådet har indtil videre indtaget den alt dominerende rolle i forhold til ændringer i Risskov Strandpark...

BYRÅDET I AARHUS OG...!

@

Åbent brev 22.02.20 til medlemmerne af Aarhus Byråd.

Lars Jørgen til byrådet I 


vedr.: Aarhus Kommunes forslag til

Lokalplan nr. 1113 for Rolighedsvej 16 i Risskov 


 

GØR STRANDPARKEN I RISSKOV TIL EN FOLKEPARK


Det er meget trist hvad der er ved at ske med Risskov Strandpark og Strandhuset, Rolighedsvej 16, og det er næsten ikke til at holde ud at følge debatten herom. Alt der kan siges i denne sag er i det væsentligste allerede sagt, og enhver indvending fra borgerne er i princippet uimodsagt blevet ryddet af bordet af de ærede parter… venstres og socialdemokraternes magtfulde byrådsgrupper. De sidder med deres korslagte arme og vil ikke røre sig ud af stedet! I givet fald vil deres forehavende uopretteligt reducere den offentlige herlighedsværdi af Strandparken, for ikke også at tale om værdien af en kraftig reduceret kulturarv. Ikke særlig heldigt set i lyset af, at parken står over for helt nye udfordringer med op til 1.000 nye boliger direkte i nærområdet, den nye Bindesbøll By.

 

De politiske fortalere forsvarer sig med, at hensigten med det fremlagte forslag til en ny lokalplan for det nordlige hjørne af Strandparken er, at støtte et privat initiativ samt, at en imødekommelse vil bidrage til en forskønnelse af området. Det lyder ikke overbevisende, men dertil kommer, at problemet reelt er noget helt andet end det de vil gøre det til. Problemet er nemlig, at man trækker en væsentlig del af en offentlig park ud af sin sammenhæng for, på upassende vis at imødekomme private særinteresser. Lokalplanforslaget er således udelukkende tilpasset private ønsker og er direkte i strid med de berettigede folkelige forventninger om en styrkelse af de rekreative vilkår, som i årevis har hersket i Risskov, medens man har ventet på, at den tidligere ejer, Statshospitalet, i henhold til egne planer ville havde forladt Risskov. 

 

Det er ubegribeligt hvordan man, uden på nogen måde, at have spurgt borgerne, kan finde på at håndtere lokale offentlige værdier så skødes-løst. De politiske fortalere er ustandseligt blevet opfordret til dialog, men end ikke en uvildig undersøgelse af den uoplyste proces, der må være forløbet vedrørende den uigennemsigtige privatisering og efterfølgende løfterige sagsbehandling til fordel for de private ejere, i forbindelse med deres ansøgning om en ny lokalplan, har man villet anerkende!

Det er en stor skam. Som genbo i en lejlighed på Rolighedsvej 17 er det så bare undertegnede og resten af bydelens beboere der nu risikerer at stå tilbage med de forliste muligheder for en endnu bedre fungerende offentlig park.

 

Det kommunen burde have gjort, og hermed nok engang anbefales at gøre er, at stoppe det aktuelle forslag til lokalplan og efterfølgende henvende sig til offentligheden og spørge “Hvad kan vi gøre her? Er der nogen der har gode ideer til offentlige og halvoffentlige tiltag i Strandparken og tilhørende bevaringsværdige bygning... til rekreativ gavn for almenvellet? Med en sådan henvendelse vil man med stor sandsynlighed kunne nå frem til en langsigtet god og fornuftig løsning.


Et sådan greb om situationen kan naturligvis kræve noget politisk overskud… men hvem ved? Måske sidder der trods alt en håndfuld stærke karakterer, a’la vor tidligere borgmester Bernhardt Jensen, på de ellers så forstenede bænkeradder i rådhussalen! Bernhardt Jensen forstod jo indsigtsfuldt i sin tid, at redde store dele af det gamle Aarhus. Tænk på hvor glade befolkningen i dag er for hans bedrifter her 50 år senere. De er årsag til, at hele latinekvarteret fra Lille Torv og hen til Nørre Port ikke blev revet ned til fordel for en ny gennembrydende busgade.

 

Til illustration af den nuværende situation i og omkring Strandparken har jeg tilladt mig, at vedlægge en simpel situationsplan for området. Heraf fremgår alt hvad der umiddelbart er at støtte, henholdsvis at bygge videre på, og på dette grundlag opfordrer jeg enhver til at gøre sig sine egne tanker om stedets potentialer. Ideer som så kan være klar, når byrådet er kommet til fornuft og efterlyser en folkelig deltagelse… til fremme af en regulær folkepark, som bare ligger lige til højrebenet.

 

Med venlig hilsen

Lars Jørgen Jakobsen

 

NB.: Iøvrigt! Hvad siger "Stadsarkitektens Afdeling" og "Kultur og Miljørådet” om sagen? De to instanser har hidtil været fraværende i debatten! 

Tekst skrevet med rødt er efterfølgende rettelser og tilføjelser.


Læs eventuelt den forudgående debat i JP Aarhus her:

Aarhus Kommune

parkering.html
strandvnget.html
bindesbll-byen.html
fristed.html
solbakken.html
events.html
badestranden.html
letbanen.html
nabolagene.html
gallohaven.html
baggrund.html
ledvogterhuset.html
strandhuset.html
stationsgaden.html
stationsgaden.html
idrt.html
kajakklubben.html