Situationsplanen med fokus på Risskov Strandpark og nærmeste nabolag er første trin til et overblik...

@

@

parkering.html
strandvnget.html
bindesbll-byen.html
fristed.html
solbakken.html
events.html
badestranden.html
letbanen.html
nabolagene.html
gallohaven.html
ledvogterhuset.html
strandhuset.html
stationsgaden.html
stationsgaden.html
idrt.html
kajakklubben.html

STRATEGIPLAN

...med ånden fra tidl. borgmester i Aarhus, Bernhardt Jensen...


Sagens navn:GØR EN FOLKEPARK UD AF STRANDPARKEN I RISSKOV


Etableringsperiode:
2020 - 2025Økonomi:
Aarhus Kommune og evt. private fondeAnsvarlig:
En enhed udpeget af Aarhus Kommune
    Formentlig i kommunens afdeling for Plan, Byggeri og Miljø.Lokal koordination:

Et borgerråd udpeget/valgt på et borgermøde.
    Rådet foreslås bestående af repræsentanter for de nærmeste
nabolag og udvalgte interessenter/brugergrupper.Etableringsperioden har som formål:
-   at Aarhus og Risskovs borgere og gæster opnår sikkerhed for fortsat og ubeskåret, at kunne gøre brug af den foreliggende sociale, rekreative og historiske arv i form af Risskov Strandpark, der udelukkende eksisterer takket være forfædrenes visionære dispositioner i forbindelse med tidligere tiders institutions- og byudvikling.

-   at kunne konstatere, at behov og ønsker blandt parkens naboer og andre lokale interessenter samt hos Aarhus Kommune, på demokratisk vis er imødekommet, prioriteret, samordnet og designet i forhold til forventede bevilgede rammer for indretning og evt. opsætning af basalt udstyr i parken.

  1. -  at teknisk assistance og og praktisk gennemførelse af indgåede aftaler om parkens renovering, basale indretning og drift er leveret.

  2. -

  3. -

Etableringsperiodens forventede resultater forventes at være:
-   høringsrapporter og en tinglyst ny lokalplan for Strandparken, om muligt inklusive baneareal og striben af jord ud til Rolighedsvej.

- høringsrapporter, designs og handlingsplan på basis af ny lokalplan.

-  mindre terrænreguleringer, beplantninger og udstyr inklusive depotfaciliteter i henhold til godkendt handlingsplan.

  1. - gamle og nye aktiviteter er aktive eller på vej inden for selvfinansierede økonomiske rammer.

BAGGRUND


Efter et par måneders heftig debat i pressen og Aarhus Kommune, vedrørende omtalte anmodning om godkendelse af Lokalplan nr. 1113 for Rolighedsvej 16 i Risskov, er sagen den 26. februar 2020 sendt ud i en offentlig høringsfase.


Efter at have deltaget i debatten inklusive en sidste opfordring til byrådet om ikke, at godkende det foreliggende lokalplanforslag, finder jeg det derfor også nu relevant at præsentere et regulært løsningsforslag, i forbindelse med den offentlige høring.


Under byrådets seneste debat var der en del kommentarer om tonen i debatten, der meget har handlet om jura og placering af ansvar... inklusive et uskønt fokus på netop dette, frem for på sagen!


Enig... denne diskussion er uinteressant.


Med al sandsynlighed er sagen hele vejen håndteret med de bedste intentioner, hvor der så bare er sket et “hændeligt uheld”, der i særlig grad har fået den konsekvens at Strandhusmatriklen i kampens hede, under matrikelrokeringerne ved sammensætningen af grundlaget for den nye bydannelse Bindesbøll Byen, blev forvandlet fra offentlig- til privat ejendom, der oven i købet er handlet igen og igen, så ingen knap mere kan huske hvad og hvordan!


Denne forvandling til privat ejendom burde aldrig være sket, men heldigvis er der stærke begrænsninger for en ukontrolleret kreativitet i den gældende lokalplan for området, og i henhold til dette er det derfor nu livsvigtigt for parkens fortsatte eksistens som offentlig park til gavn for almenvellet, at fastholde disse begrænsninger med et klart “nej” til den foreliggende anmodning om ombygning, tilbygning og nybygning etc.


Aller bedst ville det være, om kommunen kunne generhverve både hus og matrikel, men det vil jo komme an på den private ejers velvilje, så den løsning kan man ikke bare regne med. Men med et “nej” til det ansøgte kan kommunen jo skrive sig på listen over potentielle købere... eller hvem ved!
Måske kan den/de private ejere se sig selv i en rolle, også i en fremtidig park hvor almenvellet er sat i højsædet!


Uanset hvad, så vil situationen nu kunne være fremme ved det punkt hvor kommunen kan afrunde den turbulente sag ved, at igangsætte det der måske

er den dybeste årsag til al balladen, nemlig den hidtil manglende offentlige planlægningsproces! Ved at starte en sådan nu, skal man i første omgang registrere og undersøge parkens potentialer, og de lokale ønsker om stort og småt, for i næste omgang, at formulere et forslag til et helt nyt lokalplanforslag.


Til brug for dette foreslås nedenstående strategiplan som skitse til en dagsorden for den nærmere proces til konsolidering af parken som en offentlig folkepark.

OM EN DEMOKRATISK UDVIKLING