...man kan pege på utallige aktiviteter og indretninger, men væsentligst er den offentlige folkelige prioritering...

OM EN DEMOKRATISK UDVIKLING

@

@


BEMANDING
-   Såvel parkens etablering som drift indgår som en del af opgaverne i
    Aarhus Kommunes Parkvæsen.

-  Aktiviteterne i parken forudsættes selvfinansieret ved både etablering og drift.


-  Borgerrådet repræsenterer brugerne på frivillig basis.
-  Under etableringsfasen afholdes møder og træf efter behov.

-  Efter etableringsfasen forventes afholdt mindst et årligt møde.
-  Rådet konstituerer sig selv som en foreningsbestyrelse.

VISIONER OG RESULTATER


Det aller første trin ind i den offentlige proces foregik helt privat med udarbejdelsen af situationsplanen på foregående side. Den illustrerer kortfattet såvel hvad der er parkens nutid og dens fremtid. Der er således ikke tænkt på omvæltende ændringer så meget som på ordentlighed og ro om parken.


Man kan lige netop se de første af op til 1.200 boliger i fremtidens Bindesbøll Byen. De gamle træer er bevaret spredt på bakken, til forskel fra fortidens glemte allé, der på statelig vis, i parkens guldalder, førte en central sti fra hospitalets hovedbygning og ned til vandkant, kajakhus og badebro... men måske er den og tankernes storhed klar til genoplivning!


Det man ellers ser, er det store grønne parkområde... gaven fra fortiden til os

tip- tip- og tipoldebørn, takket være gode beslutninger dengang tilbage mellem 1847 og 1852 da Jydske Asyl blev besluttet og indviet. Der er allerede, ad flere gange, taget bid for bid af de grønne herligheder, inklusive Solbakken hvor jeg bor, og langs Harald Selmers Vej hvor jeg engang legede bygmester, så jeg har skam en klar og kontant fornemmelse af hvor galt det kan gå, hvis ikke nogen sætter foden ned og siger STOP!


Ja, sig stop for ting der hæmmer det offentlige fællesskab, og sig velkommen til visioner der kan højne almenvellet. Med planen over parken kan man fornemme hvordan en bebyggelse af strandhusparcellen som foreslået, vil lukke en stor del af den visuelle kontakt mellem parken på den anden side af Rolighedsvej og Strandparken ned mod kysten og havet ud til horisonten. Der kan muligvis bygges, men så må det, fra første færd, ske i samarbejde, også med Kultur- og Miljørådet samt Stadsarkitekten m.fl. samt offentligheden. I så fald kunne man vel endda forestille sig Strandhuset indrettet til et fælleshus med åbne faciliteter og tilføjet et pavillonbyggeri med servering i stil med familiehaverne på Pile Allé i Frederiksberg!


På terrasserne foran sådan et etablissement ville gæsterne kunne følge børnenes leg på plænerne eller bedsteforældrene begå yoga i små intime lysninger, hvis alle da ikke ligefrem skulle foretrække et rask spil bold mellem målene der allerede står parat. Parat som også badevandet og kajakklubben, der netop har annonceret at der er 12 ledige pladser til 2020 sæsonen!


Medens kajakfaciliteterne således er på plads i det, i sig selv bevaringsværdige- og nyrestaurerede bådehus, kunne der godt ønskes forbedringer af forholdene for de mange badende. Der har tidligere for omkring 100 år siden været smukke badeanlæg, både ved Strandparken og henne på Badevej. Det kunne være interessandt at se om der kan dukke lokale kræfter op, som har mod på at stå for etableringen af en nostalgisk badebro med omklædningsnicher...

...eller!

Afhængig af det muliges kunst kan man også forestille sig, at Strandparken lejlighedsvist kunne være vært for events af såvel stille og rolig karakter, som blomster- og haveudstillinger, sat op over forskellige temaer, der aktuelt kunne have fokus på både klima og biodiversitet! Eller... omvendt kunne der måske også gives plads til mere spektakulære events med spirituelt bevidstheds-udvidende installationskunst i højt gear! Gerne hvor der på surrealistisk vis kan indgå et letbanetog!


Nå det ville måske være at stramme den, men letbanen vil under alle omstændigheder passere parken, og bør oplagt indgå aktivt i parkens indretning med som minimum et trinbræt, der måske også kan forbinde parken med naboen på den anden side af skinnerne... Gallohaven. Gallohaven er et populært socialøkonomisk projekt under Aarhus Kommune, hvor de lokale og forbipas-serende kan forsyne sig med økologiske grøntsager, frugter og blomster. Ligesom haven iøvrigt står for et epokegørende arbejde til gavn for biodiversiteten under mottoet “Vild med vilje”.


I det hele taget findes det hensigtsmæssigt at knytte det gamle DSB-areal, mellem banelegeme og Rolighedsvej  til samme interesseområde som  Strandparken. Det er jo dette areal der også passeres for at komme til og fra parken, som nu iøvrigt også er transitområde for beboerne på Badevej. Selve passagen eller overkørslen er ny, men ligner dog en typisk dansk jernbaneoverskæring, som den slags har set ud med bom og blink i de sidste 100år, og dertil kommer så oven i købet, at der også ligger et gammelt velbevaret ledvogterhus midt i billedet, lige til at putte på et julekort. Huset er i privateje og er nu smukt restaureret, så man bare har lyst til frede det.


I den resterende DSB-stribe mod nord er der forventninger om en tilpasset “grøn” parkeringsplads nærmest overkørslen og så er der kun en mindre krog tilbage hvor en håndfuld borgere godt kunne have et sted at rode med hobbyer som brevduer og biavl eller måske at hugge i sten... et fristed!