Der er ikke de bedste parkeringsforhold i tilknytning til Strandparken, men det kan vel forventes at der bliver lidt mere ordnede forhold, mindst  svarende til tilstanden før omdannelsen af DSB-banen til Let-bane.


Formentlig er det heller ikke ønskeligt med  for meget parkering direkte i tilknytning til parken, som også vil kunne trække på parkeringsmulighederne ved den tidligere Risskov Stationsplads.


...ja, her er der plads til forbedringer

men mon ikke de kommer, næsten af sig selv!

P PLADSEN

@

xxx   yyy   zzz

@

Maskinen holder lige nu klar til at arbejde videre med at P-pladsen, som er beliggende lige ved den nye letbane-overkørsel, som primært er beregnet som adgangsvej til Badevej, der ikke længere kan tilkøres fra Stationsgade.


Nogle af de aktiviteter der måske lejlighedsvist kunne tænkes at kræve flere parkeringsmuligheder, end som så, må enten opgives eller, måske bedre, indtænke acceptable midlertidige løsninger! Det er den slags problemer der skal kigges på og gerne løses i en demokratisk udviklingfase.