Måske er der nogen der kunne finde på at oprette yogahold på stedet!


eller:

Frisbee

Motionsredskaber

Bålaftner

...


 Kom bare med gode ideer!


...så sent som i 2008 stod denne skurvogn som anneks til kajakklubben...

Måske den skulle tilbage!

IDRÆT

xxx   yyy   zzz

@

@

Der arbejdes vedvarende med at supplere stoffet, og skulle du ligge inde med en kommentar, anekdote eller et billede! Så kom endelig frem og...

...klik på @ og send...