@

@

Det aller første trin ind på webstedet foregik med udarbejdelsen af ovenstående situationsplan som aller først kom til at illustrere en henvendelse til byrådet før beslutningen om at lade sagen lægge ud til en offentlig høring.


Situationsplanen viser først og fremmest tingenes tilstand, og dog! Huse og træer i Bindesbøll Byen er klistret ind for at repræsentere noget af den kendte fremtid, og strandhusparcellen er ændret til grøn, så den fremstår på luftfotos fra noget af den kendte fortid. Men der er ikke indsat en fin gammel allé sådan som den fandtes i parkens guldalder... fra hospitalets statelige hovedbygning ned over banen... helt ned til strandkanten med kajakbygning og badeland.

Det var minsandten de store tankers tid!


Med en situationsplan får man pludselig overblik over situationen! Her kan man intuitivt se når noget halter og er for lidt eller for meget...og ok. vi ser forskelligt... men vi ser!


Det jeg ser, er et stort grønt parkområde som er en gave fra fortiden til os

tip- tip- og tipoldebørn, takket være nogle gamle visionære iværksættere tilbage mellem 1847 og 1852 da Jydske Asyl blev besluttet og indviet.


Der er allerede længe taget bid for bid af de grønne herligheder og jeg bor endda selv i en lille beskeden del derfra, og har leget bygmester i et andet hjørne, så jeg har en nogenlunde klar fornemmelse af hvor galt det kan komme til at gå, hvis ikke nogen sætter foden ned og siger STOP for mere privat kreativitet!


Og det må meget gerne være nu. På planen kan man se hvordan en bebyggelse af strandhusparcellen vil lukke en stor del af den visuelle kontakt mellem Hospitalparken og Strandparken, og det vil ske på en uskøn måde som jeg vurderer oplægget i forslaget til den nye lokalplan.


I forvejen findes der et par håndboldmål, men det ville også være oplagt proaktivt at stille parken til andre former for idræt, og herunder ikke mindst de mere stille typer som yoga og andre bevægelsesdiscipliner foruden at tilbyde simple svømmefaciliteter. Kajakklubben er allerede i funktion og nye medlemmer optages hvert forår i forhold til stedets kapacitet.


Midt mellem hospital- og strandparken har vi hvad der i gamle dage kunne kaldes DSB-zonen! Her er det væsentligste bygningslevn en tidligere banearbejderbolig som er absolut bevaringsværdig, og så er der Gallohaven med stedets epokegørende arbejde for biodiversiteteten som de udfører med økologi og mottoet “Vild med vilje”.


En perron til Letbanen kunne tænkes at være en trussel mod Gallohaven, men efter forlydender er der kræfter der arbejder for en forening af de to. Ligesom der er forventninger om en tilpasset “grøn” parkeringsplads og ellers kun mangler et forslag til udnyttelse af et stykke rest DSB-jord helt mod nord, hvor man kunne undersøge måske et par skæve behov for et særligt fristed!


+events!0Peg på hovedopgaverne

aBevaring af et arkitekturklenodie i Strandhuset

Kultur og Miljørådet

bSamordne hus og park

Stadsarkitekten i henhold til forestående udfordringer til byudvikling

cGennemfør en bred brugerundersøgelse

1Brug udsagn fra den hidtidige debat og fra den offentlige høring

2Gennemfør en offentlig workshop over temaet

indretning og design af Strandparken

(evt. til gennemførelse 2024 når der er  et passende antal nye beboere i Bindesbøll Byen)


1Fasthold de begrænsede rettigheder for ejerskabet af Strandhus-matriklen

Tilbyd evt et kommunalt tilbagekøb

Risskov den ?. februar 20 20


Webstedet eller hjemmesiden er i første omgang baseret på indlæg primært fra Aarhus kommune og JP Aarhus, vedrørende

debatten om forslaget fra 2019, til en ny lokalplan for

matriklen med det fredningsværdige Strandhus beliggende i

det nordvestlige hjørne af Risskov Strandpark


Den lokale befolkning og mange flere med dem fandt planforslaget så absurd, at mange havde svært ved at tro det var alvorlig ment!


...nej nej skreg folk, vi vil ikke have private villaer her i vores park! Det er et skråplan skrev de... skal der ske forandringer så skal det være til fordel for almenvellet var holdningen.


På den baggrund voksede erkendelsen af, at det var nødvendigt aktivt at forsvare og styrke parken som den offentlige park det altid har været- og har fungeret som, også i de mange år hvor parken primært har tilhørt det tidligere Statshospital.


Det var hensigten med nærværende websted at bidrage til en sådan bevægelse, eksempelvist med en samling af nyttig viden til brug ved en folkelig brainstorm og idéudvikling til fordel for en fortsat - og gerne også videreudviklet folkepark.


Med Aarhus byråds beslutning om at godkende det famøse lokalplanforslag har denne form for optimisme fået et skud for boven

Projektets bemanding:
-   Såvel parkens etablering som drift vil indgå som en del af opgaverne i
    Aarhus Kommunes Parkvæsen.
-   Alle aktiviteter i parken forudsættes at være selvfinansieret og iværksat
    uafhængigt af parkens økonomi og driften formodes at ske ved hjælp a frivillige og måske lønnede instruktører etc.

Strandparkens bestyrelse forudsættes på brugersiden at bestå af frivillige.
Under etableringsfasen afholdes der møder efter behov.
Efter etableringsfasen forventes afholdt mindst et årligt møde.
Borgerrådet konstituerer sig selv med en formand blandt brugerne og en ansvarlig