Slægtens spor i oplandet omkring de store mose- og hedesletter mellem stationsbyerne Bækmarksbro og Vemb med trinbrættet Amstrup.

FLYNDER GØRDING

Kvium   Gørding   Bækmark   Janus   Marie   Lunderne


Forfædrenes sydlige bosætninger strækker sig fra Bækmark og Flynder i nord til Gørding og Nørre Kær i syd.


Før Janus og Maries ankomst til egnen og Gørding i ca. 1930  var Janus oldeforældre på hans fars mors side, Christen Breinholt Lund og Anne Poulsdatter for længst kommet dem i forkøbet 90 år tidligere i 1840.


Ligeledes havde Maries morforældre drevet et flot lille husmandsbrug lidt midt i 10året 1875 1885.


Måske Janus og Marie har følt sig inspireret af slægtens tidligere liv på egnen, det er vel tænkeligt... og det gik dem da også rigtig godt, men så fik Janus vrøvl med hjertet og familien opgav den store firelængede gård Nørre Kær i Gørding og flyttede til det nyoprettede, og meget mindre husmandssted i Bækmark i Flynder ved Bækmarksbro.


Hjerteproblemerne vedblev dog at hæmme Janus virke, og han døde da også alt for ung som 58årig i 1951. Herefter drev Marie og sønnerne dog husmandsstedet videre i et antal år.

Lund Madsen slægten i Flynder Møborg Gørding  1840 - 1963

i Holstebro

Kvium   Gørding   Bækmark   Janus   Marie   Lunderne