Bækmark Herregård


Et stort stykke jord fra det gamle krongods blev forvandlet til bondeland med et dusin husmandssteder.

...fra konge til bonde...

 

@


I 1500tallet var Herregården Bækmark krongods, sådan som op mod halvdelen af Danmarks jord var det, lige efter reformationen i 1536. Gennem tiderne siden Vikingerne var krongodset genstand for utallige magtkampe mellem adelen, kongen og kirken. Bækmark gods havde sin storhedstid frem til 1660, herefter blev det brugt som betaling af rigets gæld og solgt, dels som herregård men også delvist, efter 1764, overdraget som arvefæste til et stort antal bønder.


  Det resterende af Herregården Bækmark forblev samlet under skiftende ejere frem til 1939, hvor største parten af jordene blev solgt til Statens Jordlovsudsalg, hvorefter denne institution i 1940 udstykkede to gårdmandsbrug og tolv husmandsbrug... herunder et af husmandsbrugene skødet til

Janus Lund.

1818

1894

1953

1842

1901

1980

1866

1951

2018

Dansk Center for Herregårdsforskning:   Herregården Bækmark  

2019 Janus og Maries husmandssted... nu som enfamiliehus.

2019  Bækmark Herregård nederst til venstre.

Og se evt. også et afsnit om de forskellige typer bondegårde:   Bosætning på landet