Bearbejdningen og fremvisningen af forfædrenes data

er somomtalt under “Slægtgranskning” baseret på

otte familiegrupper defineret til formålet, begyndende med stamparret Janus&Marie inklusive deres forældre, og derefter fulgt af syv familiegrupper med overvejende tilknytning til et af lokalområderne:


NrNissum, Ryde /Holstebro, Gudum/Humlum, Vejrum,

Ferring, Kjeldstrup og Ramme


...hver især med fokus på en håndfuld af generationer der følges tilbage i alle mulige  retninger indtil der, efter Christen i “Korsled” der døde i Ferring i året 1654, ikke er sporet flere kendte forfædre. 


Samtlige kendte slægtninge i lige linie indgår i familiegrupperne... hvortil kommer, at de også alle er tildelt et anenummer.Almindelig slægtsforskning fordrer at der findes en unik identifikation af alle i en enhver given slægtrelation, som nærværende der er oprettet i forhold til Lunderne og med Janus og Marie som stampar.


Lunderne, eller stamparrets børn, Kathrine, Ejvind, Niels, Harald og Mads er hver for sig generation nr. 1 og person nr. 1 eller (G1 - 1) i forhold til egne efterkommere medens de er fælles om præcist de samme forfædre.


Janus og Marie er således generation nummer to i forhold til deres børns forfædre og Janus og Marie vil have ane nummer 2 og 3... udtrykt som

(G2 - 2) og (G2 - 3).


...og sådan vil det fortsætte med en fordobling for de mandlige forfædre eller en fordobling+1 for de kvindlige... generation efter generation.


...allerførst med Janus og Maries forældre

Niels Christian Lund Johannesen og Ane Marie jensen som

(G3 - 4) og (G3 - 5) samt


Mads Ørum Jensen Madsen og Trine Skaaning Jensen som

G3 - 6) og (G3 - 7)


...alle kendte slægtninge beskrives i vedlagte Anetavlerapport.


Anetavlerapporten holder styr på de enkelte slægtninges personlige data, som man kan se i korrekt nummerorden, bevægende sig længere og længere tilbage i tiden, indtil vi når helt tilbage før Arilds tid!


Bemærk, at man iøvrigt kan se flere generelle oplysninger om slægten i afsnittene om “Slægtgranskning”.

FORFÆDRENE TEMA 2 (fortsat)


For overskuelighedens skyld er forfædrene opdelt i forfædregrupper, der alle kan beskrives såvel som grupper og som enkeltpersoner.

3 NrNISSUM Niels Lund

6 VEJRUM  Ane Marie

9 RAMME Trine Skaaning

4 RYDE/HOLSTEBRO Gamle Lund 

8 KJELDSTRUP Dorthe Tækker

7 FERRING Mads Ørum

5 GUDUM/HUMLUM  M Breinholt

STAMPARRET OG

SYV FAMILIEGRUPPER

Hjemlandet, det nordlige Hardsyssel med stort set alle kendte forfædre.

De røde punkter angiver de direkte forfædres bosteder. De orange er de nulevende slægtninge.

De lilla punkter er udvalgte slægtninge fra stammen, men uden for de direkte slægtslinier.


HJEMLANDET


Med dette kort, “Hjemlandet” følges hver familiegruppe og dets bevægelser. Lige her er alle med... et spændende men nok også et noget kaotisk overblik!


Samtidig vækker det også til nogen forundring, at både Lund og Madsen slægterne har levet her og på det nærmeste kun netop her, i de seneste 10 generationer helt tilbage i 1600tallet hvor Struer højst var en ladeplads, men hvor både Lemvig og Holstebro dog havde været købstæder i omkring 400 år!


Det vides altså, at flere slægtsgrene også var virksomme dengang og hvorfor skulle der så ikke også have været forfædre endnu længere tilbage, omkring jættestuen Langhøj i Asp for måske 6.000 år siden, helt som der også var efterkommere med ved slægtstræffet i Langhøjhallen her i 2019!

LUNDERNE

Den Første Generation


Hvad enten man tæller forfædregenerationerne eller efterkommerne, så er Lunderne generation nr. 1. Såvel i forhold til forældrene og deres forfædre og i forhold til børnene og deres efterkommere. Helt som man også kan se det i timeglasdiagrammet der på alle sider let kan åbnes via Bundlinjen og linket

slægtdiagram


Lunderne er således den såkaldte probande som altid er udgangspunktet for, at ordne og organisere en slægthistorie. Probanden er den generation der er barn eller børn af et givent stampar, og det er karakteristisk for probanden, hvor der er helsøskende, at de har præcist de samme forfædre og dog hver deres helt egne efterkommere.        


Probanden er oplagt som den første gruppe i en længere slægtberetning hvor det er valgt at dele samtlige forfædre op i mindre familiegrupper á et til flere generationer, dannet ad hoc efterhånden som fortællingen er skredet frem!


På denne måde fungerer en introduktion af probanden på det nærmeste som et “forlæg” og en “startnøgle” fra første trin og ind i en “kædereaktion” af skiftende fortællinger! Hver gang bygget op over samme læst med præsentation af den aktuelle familiegruppe, altid afsluttet med et link til den nærmeste efterfølgende familiegruppe.

Hermed gives endelig startskuddet til at kaste sig over studiet af Lund Madsen slægternes forfædre hvor familiegrupperne fra før Stamparrets tid er centreret omkring følgende lokalområder:


NrNissum   Ryde /Holstebro   Gudum/Humlum   Vejrum

Ferring   Kjeldstrup   Ramme.


Som ved afslutningen af nærværende webside, med indledningen til temaet Forfædrene, vil der dukke lignende afslutninger op igen og igen på de sider hvorfra der er bevægelse fra en generation tilbage til den foregående.


Det forholder sig nemlig generelt sådan gennem fortællingerne, at afsnittene typisk indledes med præsentation af et aktuelt par og parrets fælles liv inklusive deres bosteder, beskæftigelse og børn etc. før parret afslutningsvist præsenteres som enkeltpersoner med reference til deres forældreog det liv de levede fra fødslen frem til pardannelsen.


Ikke mindst er kendskabet til de eventuelle forældre jo hver gang af særlig interesse, da et sådant kendskab jo hver gang er en forudsætning for at komme et trin endnu længere ned i slægtdybet!


Familiegruppe 1

STAMPARRET


Anetavlereferat fra G2 - 2 til G3 - 6&7


MARIE JENSINE MADSEN


Marie blev født i Damsgårdhus,

Ferring 1896.


Hun var det 2. barn af 4 søskende efter fisker


Mads Ørum Jensen Madsen *1874 og

Trine Skaaning Jensen *1868.


Da Marie var 7 år gammel døde hendes mor, og

da hun var 55år gammel døde hendes far.


Den 18. marts 1919 giftede hun sig med Janus Lund, der døde

den 30. marts 1951 i Bækmark.


Den 11. jan 1986 døde Marie i Holstebro.


...morforældrene og indleder familiegrupperne


Familiegruppe 1

STAMPARRET


Anetavlereferat fra G2 - 2 til G3 - 4&5


JANUS LUND 

...blev født i Kirkegade, i Struer 1893.

Han var det 2. barn af en søskende-flok på 12 efter boelsmand


Niels Christian Lund Johannesen *1863 og

hustru Ane Marie Jensen *1868.


Da Janus var 48 år gammel døde hans far, medens hans mor levede endnu

ved hans død.


Den 18. marts 1919 giftede han sig med Marie Jensine Madsen.


Den 30. marts 1951 døde Janus i Bækmark.


...farforældrene indleder familiegrupperne


Trine Skaaning


FAMILIEGRUPPE 8

Ramme


Niels Christian


FAMILIEGRUPPE 2

NØRRE NISSUM

Ja, og sådan fortsætter det i princippet med dobbelt så mange slægtninge i hver generation. Meget hurtigt uddør rodnettet dog gradvist, og allerede i 1600tallet er der ikke flere kendte forfædre at finde.


Ude til siderne i rodnettet er der dog fundet adskillige interessante slægtninge i fætterkusinelaget! Dem kan man møde i afsnittet om Stammen, før der i sidste ende følges op med lidt skud i tågen med inspiration fra den almene forhistorie.Se evt. også
familie-
grupper
../LUND%26MADSEN1/familiegrupper_lm.html


DATA OG OPHAV FOR

PROBANDEN

FAMILIEGRUPPE 1 LUNDERNE

 


Anetavlereferat fra G1 - A1 til G2 - A2&3


Lunderne alias Kathrine, Ejvind, Niels, Harald og Mads

er født mellem årene 1919 og 1938

i Bendts Boel på Kvium Mark og i Nørre Kær i Gørding.

Lunderne udgjorde tilsammen en søskendeflok på fem efter

gårdejer, husmand og dennes hustru.


Janus Lund *1893  &  Marie Jensine Jensen *1896.


Da de fem var mellem 31 og 12 år gamle døde deres far, medens deres mor døde da de var mellem 66 og 47 år gamle.


De giftede sig alle med andre driftige folk som de fandt i deres respektive lokalsamfund i Hardsyssel.


Janus & Marie åbner spillet via:

  

Janus Lund

Familiegruppe 2

STAMPARRET

 

Marie Jensine Madsen

Familiegruppe 2

STAMPARRET

 

   G2 ane 2-3

   Stamparret

    G1 ane 1

    Probanden / børn

    G1 efterkommere

    Børne- og oldebørn +Se evt. familie-
grupper
igen!
../LUND%26MADSEN1/familiegrupper_lm.html

Næste spring igen foregår således fra Stamparret til deres fire forældres slægter i Nørre Nissum, Vejrum, Ferring og Ramme: