@

../JAKOBSEN%26NIELSEN/G2_3s_Anna.html
../JAKOBSEN%26NIELSEN/G2_3s_Meta.html
../JAKOBSEN%26NIELSEN/G2_3b_Henry.html
../JAKOBSEN%26NIELSEN/G2_3_Krista.html
../JAKOBSEN%26NIELSEN/G2_3s_Gerda.html
../JAKOBSEN%26NIELSEN/G2_3b_Erik.html
../JAKOBSEN%26NIELSEN/G2_3s_Bodil.html
../JAKOBSEN%26NIELSEN/G3_6bf_Sren_Erik.html


G8 194/95../Tyske_hjemstavne_og_slgter/G8_194-195to4_Peter_Apolonia.html

G8 192/93
Tip4olde
1G../Tyske_hjemstavne_og_slgter/G8_192-193to4_Georg_Anna.html

G3 6/7
Bedsteforældre
6G../JAKOBSEN%26NIELSEN/G3_6bf_Sren_Erik.html
../JAKOBSEN%26NIELSEN/G2_3s_Bodil.html


G4 12/13
Olde
5GG4_12-13of_Andreas_Annemarie.html
             G4-5 14/15G4_14-15of_Kresten_og_Mette.html


G5 26/27G5_26-27_to_Sren_og_Maren.html
G5 24/25
Tip1olde
4GG5_24-25to_Jacob_Nicoline.html
G6 48/49
Tip2olde
3GG6_48-49to2_Johan_W_og_Ane.html
G7 96/97
Tip3olde
2GG7_96-97to3_Jacob_og_Anna.html


  
G9 Breuner-Löfler Tip5../Tyske_hjemstavne_og_slgter/G9_384-385to5_Gallus_Barbera.html

G10 Nicolaus

Tip6olde

G10 780-781

Peter og Barbara

Tip6olde

G12-16 Tip8O 3133 Odenheim Hofmann...../Tyske_hjemstavne_og_slgter/G12-13_Schafer_Kriegbaum.html


G11-18 Kriegbaums ../Tyske_hjemstavne_og_slgter/G12-16_Odenheim_Hofmann.html

                              G7-10
                               Tip3olde                   
                                         Rasmus Anne Cathrine               
                               ThorningG7-10_98-99_Rasmus_Anna.htmlG7-10 PederstrupG7-10_104-105_Sren_Maren_E.html


Mostre og Morbrødre

G2

7G


Jeg og mine fætterkusiner

G1

8G

G11

Tip7olde

G12

Tip8olde

G13

Tip9olde

G14

Tip10olde

G15

Tip11olde

G16

Tip12olde

G17

Tip13olde

G18

Tip14olde
G9 Dürr

G9 Peter og Dorothea


G10 782- 783

Hermann Halgans Anna Margaretha Schäfer

G11 1566-1567 Halgans Salome

Tip6-7olde


G12-13

3132 Wendel Schäfer

6264-6265 Schäfer Kriegbaum

Tip8-9olde
G6 52/53 
G6 54
G6 55
G5_26-27_to_Sren_og_Maren.html

Søren Maren

G7 104-105