Der er en lang og kompliceret beretning om udflytningen fra Grønhøj, også til Sandkjærgårde som nu er nedtaget og gemt til fremtidig museum.

Bebyggelsen Resenfelde

Matriklerne i Resenfelde

Resenfelde 6-700 m. fra mindeparken f. hedens opdyrkere.

@