...Grønhøj...

Hørup Kirke

Almtoft Skole

Kjellerup By

Dalsgaard Mark

@


Familieoverhovedet i Dürr slægten var ved indvandringen til Grønhøj, Anna Cathrines far Johan Peter Dürr og hustru Apolonia Scmuck Kriegbaum. De to medbragte antageligt 4 børn idet Johan Peter nok har efterladt 6 voksne børn i Essen i Tyskland.

Også i Grønhøj blev der bygget en kro, her set i 1902 med et postbud, Breuner fra Skræ, i forgrunden.
Dürrs parcel havde nr. 4 og den ser ud til at være blevet delt i to, med jord på hver side af Resenfeldevej.


Ved siden af kroen har Foreningen af Kartoffeltyskere et lille godt museum. Afhængig af tid og tiloversblevne kræfter fra dagens tur bliver der lejlighed til lige at stikke hovedet inden for.


Da de første indvandrere kom til Grønhøj varede det længe før der kom hjælp til at bygge de obligatoriske og aftalte kolonigårde. Derfor måtte indvandrerne thy til en god gammel hedetradition for simpel bosætning ved selvbyg af såkaldte spændhuse, som kunne give ly for regn og kulde i ventetiden. Og når de så stod der, blev de iøvrigt brugt på forskellig vis længe efter at de bedre huse var kommet op at stå.


Spændhuse er mindre bygninger bestående af et saddeltag med hanebåndsspær, anbragt direkte på jorden eller på meget lave sidevægge og i mange tilfælde også med en halv meter dyb udgravning  i midten af huset...

stort set, som man ved, at man også lavede huse helt tilbage i jernalderen.