Familien ved husmandsstedet på Funder Nørre hede 1904.

Henry Wendel Jakobsen på besøg.

Den nyeste staldbygning med høloft.

Laden hvor det gamle stuehus lå.

Fortidens toilet (uden lokumsspand)

Den sidste Jakobsen på stedet.

Funder Nørhedevej 20, nu ved Silkeborgs nye motorvej


Efter alt at dømme har Andreas med familie overtaget ejendommen omkring 1887, således at Søren Erik blev den første af Andreas 13 børn der blev født her. Det kan dog ikke helt udelukkes, at det kan være hændt på en anden ejendom, da det menes at Andreas har haft andre ejendomme i nabolaget... han var jo handelsmand! Dog er det denne her ejendom som Sørine omtaler, og da hun kun er fire år yngre end Søren, så er der vel grænser for hvor mange ejendomme han kan have disponeret over, eftersom familien boede i Skannerup ved Gjern mindst frem til 1886 hvor søsteren Line Kathrine blev født.


I Andreas tid gennem ca. 40 år har ejendommen sandsynligvis fungeret som basis for familiens eksistens kombineret med en handelsvirksomhed, der i stort omfang omfattede handel med levende dyr, hvilket krævede egnede forhold til opbevaring og ofte også opfedning af ungkvæg og heste etc. som der var gode muligheder for her i ejendommen på Funder Nørhede.


Bedstefar Søren kunne helt sikkert have fortalt meget om stedet, men han blev ikke spurgt og nu kan der kun blive til lidt kvalificeret gætteri, som peger på, at den ældste søn af det nyeste kuld, Reinholt, i første omgang har videredrevet stedet som Andreas gjorde. Herefter har han i 1945 købt sin egen ejendom ejendom på Funder Mark, og overladt den fædrende gård til sin lillebror Åge Kieler Jakobsen som drev den videre, stadig som bonde og handelsmand... indtil sin død i 1985.

Det vil sige, at han nok har været hjulpet af formentlig sønnen Viggo Agerholm Jakobsen som den dag i dag lever og bor i Funder Kirkeby.


Det er således Åge Kieler der har dyrket markerne som man kan se på luftfotoet fra 1954, hvoraf kan “læses” at der har været forskellige slags korn, roer, kartofler og græs, sådan som det også var på alle andre ejendomme dengang. Og så kommer danmarkshistorien væltende og nu i 2015 kan man se, at der kun er en slags afgrøde som sandsynligvis er sået og vil blive høstet af en maskinstation, som afregner med ejeren... formentlig dødsboet efter Ketty Agerholm Jakobsen.


Familien som vi ser på avisbilledet af husmandsstedet på Funder Nørrehede i 1904 består dog på det tidspunkt af Andreas med sin anden hustru Anna Emma, og det må skønnes at de to drenge ved køerne kan være både Andreas drenge Kristian og Niels eller en eller begge af Emmas drenge Axel og Rasmus. Antydningsvist kan der også ses to børn siddende på hver side af Andreas samt et barn med en hund siddende på jorden foran hesten. De kan tænkes at være søstrene Andrea og Ane Bertine samt det nye ægteskabs førstefødte Reinholt. Ja det lyder indviklet, men familierelationerne redegøres der derfor nærmere for i afsnittet

Andreas og Anne Marie

1954 Nørhedevej 20

2015 Nørhedevej 20


Billedet fra 1904 ligner uden tvivl mest Sørens barndomshjem på Funder Nørhede og det antages at bygningerne på det 100 år yngre foto fra 2004  er nyere udgaver af de oprindelige. Umiddelbart vides det, at Andreas selv har bygget det nye fritliggende stuehus medens resterne af det gamle er blevet omdannet til en lade sammenbygget med den også nyere staldbygning som man kan se gavlen af.

Ejendommen var endnu i 2004 beboet af Ketty, Enke til Andreas yngste søn Åge Kieler Jakobsen, men siden er ejendommen blevet solgt, og den var under total renovering sidst jeg så den i 2015.


Livet på og omkring husmandsstedet før 1904 beskrives i øvrigt af Sørens yngre søster Sørine som har skrevet den spændende beretning til downloadning.

Til mine børn fra Sørine


Bedstefar Søren Eriks far Andreas Jacobsen, var bonde og murer samt måske allermest handelsmand... for han var velbevandret på markederne i Knudstrup allerede under sin opvækst på Knudstrup Mark, og moren Anne Marie, var født og opvokset i Hauge.

Det vides ikke præcist hvordan de to mødtes, men det kan jo godt være hændt på de hyppige markeder med tilhørende tant og fjas i Knudstrup, eller måske skete det mere hverdagsagtigt som en følge af, at Andreas i en periode var ansat som kampestensmurer eller lærling hos hendes far... bonden og murermesteren Søren Eriksen i Hauge! På den tid indgik en mesters folk jo ofte i mesters husholdning, og så kunne det jo hænde, at en rask svend stak en hånd ud og hev mesters datter op i høet! Under alle omstændigheder blev parret gift den 22. november i året 1881. Han 23 år gammel og hun 22 år.

Maleren Hans Schmidt har gengivet et marked som det så ud i Knudstrup ca. 1880.

Ejendommen set i samme vinkel i 2004 som på billedet fra 1904.

@