Skræ er en lille landsby i Thorning Sogn.

Skræ betyder "stendyngen".


Det første giftermål mellem en kartoffeltysker og en dansk pige i omtalte linje for Jakobsen Slægten blev indgået i 1814, mellem den unge

3. generations indvandrer Johan Wendel Breuner 1790 1859

og pigen fra Skræ, Ane Rasmussen 1798 1872


Johan var vokset op i Trehuse, men har uden tvivl haft sin gang i Havredal, der hvor hans farfar Johan Georg var kommet med familien

45 år tidligere i 1759. Mellem Havredal og Skræ er der kun få kilometer, og selvfølgelig blev der nu lavet alliancer mellem unge fra de to grupper.


For Ane og Johan kan man udover ungdommens trang til pardannelse godt forestille sig at Ane kunne være nøglen for Johan til at skaffe sig jord uden for det centrale kartoffeltyskerland, og for Ane og hendes familie der havde været bønder, men for fleres vedkommende nu Ulvedal Plantage var blevet skovfolk, kunne det også være en særlig attraktion, at få en af disse fremmede meget arbejdsomme og initiativrige

unge mænd ind i familien... en såkaldt win win situation.

Det kan således godt have været grundet sine gode forbindelser i Skræ, at Johan allerede før brylluppet og trods sin unge alder var blevet selvejende gårdmand.


Denne fremmede af Hans Smidth er måske i Skræ 1877!

Skræ var nærmeste danske landsby til Havredal.

Breunerfamiliens første danske pige kom fra Skræ

Den lange stendysse i Ulvedal Plantage

@


Der vides ikke så meget om Ane og hendes slægt udover, at de havde været hedebønder og nu også skovarbejdere, og typisk ved man nærmest intet om den kvindelige tråd tilbage i slægterne. Kun kan det konstateres, at alle kendte spor bliver i lokalområdet.

Dette er naturligvis et meget spinkelt grundlag for at påstå et slægtskab helt tilbage til bronzealderfolkene med gravhøjene for 3.000 år siden eller endnu videre tilbage til bondestenalderfolkene med deres stendysser for 5.000 år siden eller mere! Alligevel er det jo heller ikke utænkeligt, trods perioder med “Sort Død” og tilsvarende.


I Ulvedal plantage findes en langdysse med flere dyssekamre. Ifølge legenden skulle det danske svar på Robin Hood "Jens Langkniv" have gemt sig her for 400 år siden.

Gennem tiderne har folk i Skræ formentlig også deltaget i datidernes forfædredyrkelse med schamaner, elverpiger, trolde og andre dansende blandt levende og døde der på egnen!


På kortet over lokalområdet ser vi de middelalderlige stjerne udstykninger primært i Havredal og Skræ. Denne form skyldtes at man hidtil, og også længe efter middelalderen... til og med Kartoffeltyskerne ved deres ankomst, havde foretrukket at bo samlet i landsbyer, med den sikkerhed det kunne tilbyde. Længe havde man imidlertid nu i 1800tallet alternativt flyttet gårdene ud til markerne, så man undgik at skulle gå så langt for at arbejde med jorden.

Det ses, at ejendommen på Thorning Vestermark er det yderste af Skræ eller Thorning. Trehuse øverst er udflyttet fra Havredal.