Vium sogn ligger også i Lysgaard Herred  og er nabo til Sjørslev sogn. Her gemmer sig en anden herregård Marsvinslund. Denne herregård hørte til de mindre af slagsen, men den var retslig hovedkvarter/tingsted i en periode, og i 1880 blev den erhvervet af politikeren for Moderate Venstre, Hans Jacob Hansen som var stærkt engageret til fordel for husmandsbevægelsen. Siden 1800tallet har stedet tilsyneladende ikke mere nogen overordnet betydning i lokalområdet.


Det var en nabogård til Marsvinslund på Sjørslev/Demstrupsiden af sognegræmsen, at min morbror Henry Wendel Jakobsen i 1948 købte sit boelssted (mindre gård) hvor han blev frem til år 2012.

Aunsbjerg

Sjørslev

Marsvinslund

En høj på Henrys mark i Marsvinslund


I Sjørslev sogn finder man landsbyerne Sjørslev og Demstrup samt Aunsbjerg Gods, der hvor Steen Steensen Blicher tilbragte perioder af sin barndom grundet et slægtskab til herremanden Steen de Steensen som han også var opkaldt efter.  Steen S. Blicher var iøvrigt søn af præsten Niels Blicher i nabosognet Vium.

Aunsbjerg ansl. 1970

Marsvinslund 1906


NB.: Gården Dalsgaard By i Hørup sogn havde i sin tid også status som hovedsæde for en herredsfoged, og man kan forestille sig at bygningerne dengang var svarende til-, men nok mindre end bygningerne på gården Marsvinslund.

@