Det var her omkring... på Funder Nørhede, i tiden omkring århundredeskiftet 1800/1900, at vi kan finde min/vores oldefar

og Sørens far... Andreas Jacobsen med familie. Han var af kartoffeltysk afstamning gennem sin far i Knudstrup og af dansk afstamning gennem sin mor fra Kristianshede nær Bording sydvest for Funder Kirkeby, ligesom konen- vores oldemor Anne Marie også var af lokal dansk bondeslægt, så mon ikke der her har været en eller anden forbindelse tilbage til de gamle mosefunds tid! Og hvis ikke... så giftede Andreas ældste datter Maren sig da med en Knud Jensen Voldby, og han var født i Tollund og kunne således også godt tænkes at have aner tilbage til egnens urtid! Vi er jo tilbage i en tid hvor slægter ofte forblev på en egn i generationer, og som ane-samler synes jeg da, at det er interesant at forestille sig en sådan konkret forbindelse tilbage til de aller første mennesker på egnen.


Helt sikkert er det imidlertid, at bedstefar Søren blev født- og levede sine første ti år på Funder Nørhede... indtil hans mor døde alt for ung, og han blev optaget i morforældrenes familie i Hauge længere nord på, medens hans ældre søster Maren flyttede hjem hos faren for at hjælpe ham med de mindste søskende.

Det var den Maren som siden levede hele sit liv sammen med sin Knud Voldby på deres ejendom ca. et sted mellem Elling og Tollund.

Mosehullerne  i Bjældskovdal nær Elling og Tollund

Kirken i Funder Kirkeby

Tollundmanden

Andreas bibel hvor Jacobsen bliver til Jakobsen

Dåbsattest for Andreas Jacobsen 1858

Kartoffeltyskere på alheden og omegn 1760

Dåbsattest for Søren Erik Jacobsen 1888

Vognmand Andersen, Frederiksdal boede her i 1949


Fra Tandskov bevæger vi os videre til Funderegnen omkring Funder Kirkeby hvor der formentlig har boet mennesker de sidste 5-6.000 år som også antaget i Hørup, og helt sikkert i de sidste 2.300 år. For det er her i denne ende af sognet man har fundet både Ellingpigen og Tollundmanden... to af de ældst kendte mennesker som levede her i landet 2- 400 før vor tidsregning, dengang det danske samfund bevægede sig fra bronzealderen til jernalderen. Samtidig som iøvrigt også Grauballemanden der er fundet ovre i den østlige ende af herredet.


Når vi igen kører nord på passerer vi landsbyen Frederiksdal. Frederiksdal har kun en mindre rolle i forhold til vor færd, men stedet har faktisk været koloniby for nogle få kartoffeltyskerfamilier, da de kom her til omkring 1760. Og så er det faktisk også sådan, at min mor og jeg har boet der en gang i 1949, hos en vognmand Andersen, som ejede det røde murstenshus midt i billedet. Det var her det lykkedes mig at komme halvt igennem en af de dengang vildt moderne elektriske vridemaskiner som skubbede al kødet op over albuen! Det blev dog hue hej vilde dyr hevet tilbage og slået om- og syet fast på knoglerne igen.


På kirkegården i Funder Kirkeby ligger Andreas begravet. Men om graven er der endnu, er jeg ikke sikker på. Det er jeg til gengæld med hensyn til det smukke murværk på kirken, og jeg ser billedet heraf som ikon for slægtens murere der alle inklusive mig selv har gjort det i såvel teglmure som i kampestensmure. Blot er det trist at de nær 1000år gamle murer- og tømrerhåndværk nu om dage er ved at forvandle sig til simpel montagearbejde med kun flade afspejlinger af godt håndværk.


Der er ingen forlydender om, at Andreas skulle have været religiøs, sådan som det vides at hans brødre skulle have været. Men en bibel har han haft, og det var ikke ualmindeligt at et par blanke sider i en sådan blev brugt til at indskrive sine børns navne. I Andreas tilfælde blev det til 13 børn... og selvom hans eget efternavn var Jacobsen med c, så har han både her og på deres dåbsattester brugt navnet Jakobsen med k.

Funder Kirke

@