Trehuse, der nok burde hede Tregårde, er en gammel højborg for Breuner- og Dür- slægterne. Bebyggelsen blev grundlagt i 1769 af vor 17årige forfar eller nærmere tiptiptipoldefar
Johan Jacob Breuner, og to brødre sluttede sig op til ca. 10 år senere i 1779. Den ene af brødrene opgav dog, men i stedet trådte en bror fra Dürr slægten til, da Johan Jacob giftede sig med  Anna Cathrine Dürr fra Grønhøj.


Der ligger noget materiale som jeg lige skal blive klogere på før jeg går videre med en beskrivelse af bebyggelsen. Bland andet har jeg været forbi sammen med morbror Henry i 2009.


Ved den lejlighed besøgte vi Henny og Tage Breuner som var ejer af den østligste af gårdene. De beværtede os med kaffe og den bedste kringle jeg har smagt siden min salige mor lavede den slags. Deres søn Ole Breuner drev nu den mellemste gård, så måske har der stået Breuner på de to gårde lige siden starten. Den sidste gård nærmest vejkrydset har tilsyneladende været gennem lidt mere tummel, og det er vist længe siden at en Dürr residerede der.


Oprindeligt er de tre gårde anlagt som regulære kartoffeltyskergårde bestående af to længer bygget parallelt med hinanden... fuldstændig som det vides at gårdene i både Havredal og Grønhøj også var bygget. Nok ikke så mærkeligt al den stund, at man primært har flyttet gårdene ud fra Havredal til en regulær genopførelse. Helt konkret skulle de oprindelige gårde have ligget i den oprindelige Vestergade i Havredal, og de har næppe tilhørt den gamle Johan Georg Breuner, men er nærmere blevet overdraget sønnerne da de må være fundet egnede til at løfte opgaven at flytte dem. Der havde jo været mange fraflytninger og gårdene har så muligvis stået tomme for folk.


Hvor lang tid byggeriet har taget er nok variabelt, men af det geodætiske kort fra 1842 fremgår det at der da er tre længer på alle tre gårde, og af matrikelkortet for 1867 kan man se, at der er tegnet en fjerde længe til den østligste af gårdene. Og sådan er der også blevet bygget som det fremgår af kort fra 1901, hvorefter der også er bygget yderligere udhuse.

...Trehuse...

Hørup Kirke

Matrikelkort 1867 på 1842 kort

Matrikelkort 1785 på 1842 kort

Trehusekort 1842

@


Trehuse ca. 2016

Maleri af østgården i Trehuse måske 1920!

Luftfoto af østgården i Trehuse måske 1960?

Billedet hang på væggen i stuen under besøget i 2009... men tegltaget skaber tvivl

Der er en intern vej/sti mellem den mellemste og den østlige gård i Trehuse 2009!

Tage og Henny Breuner med Henry Wendel Jakobsen på den østlige gård i Trehuse 2009!