Gammel Dalsgaard 1916

Matrikelkort med gården beliggende i Dalsgård By 1863

Gårdejer Aksel Fisker med Henry og sønnen Erik


Gammel Dalsgaard hørte jeg aldrig om før jeg nu mere end 60 år senere prøver at sammenstykke et helhedsbillede af sognet og ejerlavet omkring Dalsgaard Mark. Da sker der, under en tilfældig google-søgning, at jeg støder på en bygningsarkæolog Erik som viser sig at være søn af ejeren Axel Fisker Bjerre på Gammel Dalsgaard. Ja, den store gård der altid siden 1863, men uden for min synsvidde har befundet sig lige syd for de yderste rækker af Dalsgaard Mark, og vupti fik jeg via et besøg på gården således udvidet horisonten for mit gamle barndomsland.


Paradoksalt nok er den yngste Dalsgaard kommet til at hede Gammel Dalsgaard ligesom den ældste Dalsgaard fortsat hedder Ny Dalsgaard… men det har jo sin forklaring!


Under besøget så vi det imponerende men nu tomme gårdanlæg og så lærte jeg familien der at kende, og det var så fantastisk at der udover sønnens bygningsarkæologiske professionalisme også eksisterede en stor interesse hos faren og gårdejeren, som meget omhyggeligt og videnskabeligt har samlet al mulig viden om især ejerlavets matrikelhistorier vedrørende køb og salg etc. Det sidste gav jo anledning til, at jeg nemt kunne opklare Sine og Sørens ejendomshistorie… det kommer jeg til.


Der kan uden tvivl skrives en lang selvstændig historie om disse to fantastiske gårde, men da det ligger uden for mit interessefelt vil jeg her anvende begrænsningens kunst og lade udfordringen gå videre til hvem som måtte ønske at tage den.

Gammel Dalsgaard 2011, i gavlen står der 1873

@