... Meta...

1935 Meta var storesøsteren her med de andre søstre Nutte, Bodil, Gerda og Anna.

1955 Slægtens første parcelhus.

Meta bevarede længslen efter livet på landet


Førstefødte Meta mødte sin sjællandske Villy og de bosatte sig først i stationslandsbyen Hindbjerg, men herfra var de snart rejst videre til Sjælland hvor Villy først var fodermester på forskellige gårde indtil han blev bygningsarbejder i Ballerup og byggede familiens første parcelhus der. Det hus kunne i øvrigt godt ses som en naturlig forlængelse af husmandsideen. Nu var det bare i byerne der var brug for boliger til de mange som kom ind fra landområderne for at arbejde ved industri og håndværk. Derfor bidrog staten også nu med egnede låneprogrammer til byggeri af enfamilieshuse og almen boligbyggeri.


Som enebarn blev jeg ofte parkeret rundt omkring i familien, og jeg nød meget at komme hos Meta og Villy og opleve et helt andet familieliv end det jyske jeg ellers oplevede. Forandring fryder som bekendt, og så var der jo mine tre fætre Christian, Søren og Ole. Især den næsten jævnaldrende, men ældre, Ole og hans venner "rødderne" hang jeg meget ud med. Det var dengang Ballerup var et par rækker huse og en S-togsstation, og vi "ejede" det hele, helt ud til Furesøen hvor vi badede.


Meta passede familien medens Villy arbejdede ved byggeri og

alle tre drenge blev tømrere.

Meta og Villy med Søren, Ole og Kristian.

1951 Slægtens første bil var en høj Chevrolet. Villy købte den af Metas yngste bror Erik som efter en tid foretrak sin motorcykel

1946 Meta var først og fremmest husmor og så kunne hun lide at male billeder, især med motiver fra det forladte bondeland. Billedet her hang på væggen hos Metas bror Henry.

G4-2_familien.html
G1_ftterkusinerne.html

@

Sine     Søren     Meta     Anna     Henry     Krista     Gerda     Erik     Bodil

G3_6bf_Sren_Erik.html
G3_7bm_sine.html