Det bærende ellement i driften var køerne og Søren selv! Her har vi dem i søndags-arbejdstøjet.

Det var stort når man som lille dreng fik til opgave at koble dem sammen og trække dem ud på marken og tøjre dem der med en stor trækølle. Det var før de elektriske hegn.

De røde jyske malkekøer duftede godt af mælk og halm… og ved malke- tid fór kattene rundt om mælkeskålen med halen stikkende lige i vejret.


Når der skulle bindes neg var alle med. Her er arbejdet dog gjort, og der hygges nok mere end der arbejdes!

Det er bedstemor Sine med sin far Kresten Nielsen som sidder med Bodil. I baggrunden er det hunden Molly og min mor Nutte.

Billedet er antageligt fra 1936 medens både vores moster/faster Gerda og Kresten endnu levede.


Der var altid gang i forskelligt fjerkræ. Skrukhøns dukkede af og til op med et hel kuld kyllinger, eller der blev købt både kyllinger og ællinger fra rugerier som ofte sendte kræet i en papkasse der, i første omgang blev stillet ved komfuret i køkkenet, før de blev anbragt i flytbare bure, gerne med en skrukhøne der straks kastede sin kærlighed på de små.


Gennem alle årene passede Søren og Sine og børnene selv stedet, men i de sidste år havde de en dreng i konfirmationsalderen som medhjælp. Det var Poul fra Nørskovlund.

Poul og jeg arbejdede ofte sammen om at tage roer op. Sukkerroerne hev vi op ved toppen og så skilte vi top og roe i form af regulære henrettelser.

Poul var nemlig entusiastisk læser af krigsromaner med helten Biggles der vist nok havde banket nazisterne... og derfor udnævnte vi alle roerne til nazister og med vores machete huggede vi “hovederne” af dem alle.

1950 Søren med sine køer

1954 Sine og Erik og fjerkræ på gårdspladsen

1936 Oldefar Kresten, Bodil, Sine og Nutte

1959 medhjælper Poul og Søren med køerne

1956 Hanen med tre damer fra hønsehoffet.

1956 Hanen med hønsehoffet.


Den åndelige føde opnåede jeg ved at iagttage hønsene medens bedstefar kunne finde på at læse i sin almanak. Bedstemor læste ugebladet “Hjemmet”. Og Knold og Tot læste hun højt for mig.

@