Hvor det er nogenlunde ligetil at følge tilblivelsen af Ny- og Gammel Dalsgaard er det mere krøllet at finde ud af de to øvrige hovedmatrikler IV Dalsgaard (orange), og I Dalsgaard By (lilla) fra de viste udskiftningskort.


Matrikel IV er utvivlsomt kommet på plads lige i hælene på Ny Dalsgaard. På matrikelkortet for 1815 er gården tegnet med for første gang, og da den ældste del af de nuværende bygninger ser ud til at kunne være genbrug fra den gamle Dalsgaard By vurderes det, at Dalsgård er bygget før eller omkring 1815.


I perioden efter frikøbene er der efterfølgende foregået en række handler og udstykninger, som i særlig grad er foretaget fra gården i det resterende Dalsgaard By og gården Dalsgård. Følgerne heraf var en fuld opløsning af Dalsgaard By og en delvis opløsning af Dalsgaard, der dog fortsatte med at bestå i reduceret omfang, og stadig som den førende gård på Dalsgaard Mark.


De sidste par udstykninger har tilsyneladende fundet sted i 1910erne samtidig med husmandsbevægelsens opblomstring omkring århundredskiftet, men nogen samlet udstykningsplan på Dalsgaard Mark, som det kendes andre steder fra, har der ikke været tale om… udstykningerne er sket gradvist siden starten af 1800tallet, men det er min oplevelse, at det under alle omstændigheder var husmandsånden der herskede på stedet. Ligesom det også var husmandsånden der havde drevet Sine og Søren til at være med. Sine havde været aktiv med i Socialdemokratiet siden en ungdomstid hos bedsteforældrene i Bjerregård og Kousted ved Randers… og for teglværksarbejderen og bondedrengen Søren lå ideen jo lige til højrebenet, og de vedblev da også med at være socialdemokrater til det sidste.


I 1950erne var der på Dalsgaard Mark otte mindre gårde eller husmandssteder, med resterne af den tidligere gård Dalsgaard i spidsen.

Hver ejendom har naturligvis sin egen historie. Her gives dog kun en oversigt med angivelse af ejernavnene i 1950erne og relevante data, idet fortællingen om Sine og Sørens husmandssted berettes i et

selvstændigt  afsnit


Ejendom nr. 1,  gården Dalsgaard.

v. Jens Lauersen, Astrupvej, Matr. No. 2a mfl.

Antageligt største jordbesidder af de otte.


Ejendom nr. 2

v. Thorvald Olsen, Astrupvej 11, Dalsgaard Matr. No. 2m mfl.

Det kan se ud som om denne ejendom delvist er udstykket fra både gården Dalsgaard og fra Dalsgaard By.


Ejendom nr. 3

v. Laura og Peder Jensen, Skovsvinget 4, Dalsgaard Matr. No. 2h mfl.

Det kan ligeledes se ud som om denne ejendom delvist er udstykket fra både gården Dalsgaard og fra Dalsgaard By.


Ejendom nr. 4

v. Margrethe og Kristian Jensen, Skovsvinget 1, Dalsgaard Matr. No. 2g

Denne ejendom er bygget på en tidligere sandgrav og andre dele af jorden har desuden tidligere fungeret som et tørvegravningsprojekt.


Ejendom nr. 5, husmandsstedet.

v. Nielsine og Søren Jakobsen, Skovsvinget 2, Dalsgaard Matr. No. 2b.

Ja den ejendom kender vi. Ejendommen er begyndt som et enligt liggende hus, som så har fået lidt mere jord (nok til et landarbejderhus med supplerende selvforsyning).

Endelig er det få år før Sine og Sørens overtagelse kommet op på de der knap 12 tønderland, som var den størrelse som dengang skulle til for en kneben økonomi for en almindelig familie med en håndfuld børn.


1878: Udlejning af det første jordstykke fra Dalsgaard for 20 Kr. årligt

1896: Salg af to jordstykker 3 tdl. med hus for 2.250 Kr. (til lejer)

1896: Videresalg af 3 tdl. med hus for 7.950 Kr.

1911: Salg af ? tdl. med hus for 6.900 Kr.

1915: Salg af ? tdl. med hus for 10.300 Kr.

1915: Videresalg af ? tdl. med hus for 15.000 Kr.

1920: Salg af knap 12 tdl. med hus for 12.000 Kr. til Søren Jacobsen

1959: Salg af knap 12 tdl. med hus for ? Kr. til ?

(Ejerskifter) - do - etc.

Ejendommen har også delvist været en del af et tidligere tørvegravningsprojekt.


Ejendom nr. 6, bronzealdermatriklen.

v. Jensine og Rasmus Pedersen, Illervej 13, Dalsgaard Matr. No. 5

Matriklen er den ældste udstykning af en mindre ejendom, som har eksisteret paralelt med den tidligere Dalsgaard By.

På matriklen var der tidligere en bronzealderhøj nord for staldbygningerne.

Dalsgaard Marks vandværk lå på matriklen og blev ombygget/istandsat i 1950erne.


Ejendom nr. 7

v. Axel Levring, Illervej 11, Dalsgaard Matr. No. 6a

Ejendommen er fortsat i Levring-familiens besiddelse.


Ejendom nr. 8

v. Oline og Egon Østergaard, Illervej 9, Dalsgaard Matr. No. 6b

De købte i sin tid ejendommen af Jakobine.

Bindingsværket er muligvis genbrug fra Dalsgaard By

Dalsgaard 2013

Dalsgaard Lade 2013

Dalsgaard Mark 1791

Dalsgaard Mark 1863

Dalsgaard Mark 1815

Dalsgaard Mark 1954 (min tid)

Dalsgaard Mark 1965

Dalsgaard Mark 1971

Dalsgaard Skov 2013

Gårdejerparret med gæster 2011


Matrikelændringer 1791 - 2017


Herunder er indsat et sæt matrikel kort som i al stumhed fortæller sin egen matrikelhistorie.

Som fikspunkter er indsat vejforløbet som jeg kender fra 1950erne og som åbenbart har været gældende frem til gennemfartsvejen fra Kjellerup til Nørskovlund anlagt i slutningen af 1950erne.

Desuden er Dalsgaard By gennemgående indsat på sin plads ligesom Sine og Sørens husmandssted og tilliggende ca. 11 tønder land.


Studer de skiftende årgange og se en interesant lille danmarkshistorie! Tydeligst er nok skiftet som man kan se på de to luftfotos fra 1954 og 2017 hvor overgangen fra mindre agre til store agre mindst på størrelse med den oprindelige ejendomme.

Ja, de marker som Sine og Sørens generation møjsommeligt gik og knoklede med, og gik i et med, året rundt...

de marker ser det ud til, at der nu kommer en maskinstation og drøner rundt på et par gange eller tre i løbet af et år...

...hvilket indikerer sandheden i det faktum, at hvad mere end 50 mand producerede i dansk landbrug dengang, det er man nu 60 år senere mindre end en mand om at gøre.

@